Ochrona fizyczna osób i mienia.

Dzięki posiadanej koncesji na ochronę osób i mienia, zapewniamy bezpieczeństwo różnego rodzaju obiektów, m.in.
kompleksów biurowych, handlowych, lokali użytkowych.
W ramach ochrony fizycznej obiektów zapobiegamy zniszczeniom i uszkodzeniom mienia, kradzieżom.
Ustalamy uprawnienia do przebywania na obiektach chronionych, kontrolę ruchu osobowego,
monitorowanie systemów bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Wiesław 609811639
Bogdan 516025621