Gemina Sp. z o.o.

Mająca status Zakładu Pracy Chronionej prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług sprzątania, utrzymywania porządku na terenach zewnętrznych,
szycia odzieży roboczej, ochronnej i innych wyrobów szwalniczych. 
Zaspokojenie wymagań i oczekiwań klienta przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych w zgodności z obowiązującymi tendencjami i normami,
jest główną zasadą realizowaną przez naszą spółkę. 

Nadrzędnym celem jest dla nas: 
. stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów oraz personelu spółki, 
. tworzenie najwyższej jakości produktów i usług, 
. optymalizacja kosztów. 

Założenia Polityki Jakości realizujemy poprzez: 
. spełnianie uzgodnionych wymagań i oczekiwań klientów, 
. stałe podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania personelu, 
. bieżące monitorowanie i analizę wykonywanych usług i procesów produkcyjnych, 
. strukturę organizacyjną z określonym podziałem kompetencji, 
. dobór i kwalifikację oraz współpracę z dostawcami, 
ciągłe doskonalenie realizowanych procesów i metod pracy, 
. ukierunkowanie wykonywanych usług i produkcji w równym stopniu na ich jakość, ochronę środowiska naturalnego oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Realizacji założeń niniejszej polityki służy wdrożony w firmie system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2015 deklarujemy,
że Kierownictwo i Personel Spółki będzie dokładać wszelkich starań dla prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem na drodze do osiągnięcia sukcesu.